Jump to content

Римокатоличка литература

10 files

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 1. Povijest kršćanske literature, Tomislav J. Šagi Bunić

  Zamisao i oblik Povijesti kršćanske literature, od koje se prvi svezak sada predaje javnosti, uvjetovani su prvenstveno stanjem i potrebama na našem jezičnom području. Oskudnost, a često i potpuna odsutnost, raznovrsnih informacija s toga područja na našem jeziku bijaše glavni razlog koji je pisca naveo da — posebno ove prve sveske koji Obrađuju kršćansku literaturu patrističkog razdoblja — zamisli i izradi dosta drukčije nego što su izrađene dosadašnje patrologije u kršćansikom svijetu.
  Željelo se da ovo djelo pruži našem čitateljstvu što više raznovrsnih relevantnih podataka s toga područja, sabranih na jedno mjesto i metodički obrađenih: to je nužno zahtijevalo određenu opširnost. Potrebno je da naši ljudi, posebno oni koji možda nose u srcu želju ili sklonost prema dubljem istraživanju i proučavanju, mogu na svome materinjem jeziku dobiti početne i provjerene informacije, i to što obuhvatnije. Ipak, ovo djelo nije moglo pretendirati na to da učini izlišnim velika i standardna djela s toga područja na drugim — velikim svjetskim jezicima. Svaki koji se odluči na daljnja istraživanja, morat će posegnuti za tim djelima: nakana ovoga djela jest da svakome istraživaču omogući solidno snalaženje na tom području, te da mu pruži potrebne upute za daljnja traženja.
  Imajući pred očima te ciljeve, ovo djelo posvećuje relativno veliku pažnju prikazivanju nauke starih kršćanskih pisaca, što do te mjere nije učinjeno ni u jednom standardnom priručniku ili udžbeniku patrologije u svijetu.
  S druge strane, bibliografski su navodi u ovoj knjizi ipak ograničeni, tako da će svaki istraživač pojedinog pitanja morati posegnuti za velikim svjetskim djelima (kao što su, npr., za starije razdoblje patrističkih istraživanja O. Bar-denhewer, a za novije J. Quasten ili B. Altaner), bibliografskim repertorijima, odgovara Zamisao i oblik Povijesti kršćanske literature, od koje se prvi svezak sada predaje javnosti, uvjetovani su prvenstveno stanjem i potrebama na našem jezičnom području. Oskudnost, a često i potpuna odsutnost, raznovrsnih informacija s toga područja na našem jeziku bijaše glavni razlog koji je pisca naveo da — posebno ove prve sveske koji Obrađuju kršćansku literaturu patrističkog razdoblja — zamisli i izradi dosta drukčije nego što su izrađene dosadašnje patrologije u kršćansikom svijetu.
  Željelo se da ovo djelo pruži našem čitateljstvu što više raznovrsnih relevantnih podataka s toga područja, sabranih na jedno mjesto i metodički obrađenih: to je nužno zahtijevalo određenu opširnost. Potrebno je da naši ljudi, posebno oni koji možda nose u srcu želju ili sklonost prema dubljem istraživanju i proučavanju, mogu na svome materinjem jeziku dobiti početne i provjerene informacije, i to što obuhvatnije. Ipak, ovo djelo nije moglo pretendirati na to da učini izlišnim velika i standardna djela s toga područja na drugim — velikim svjetskim jezicima. Svaki koji se odluči na daljnja istraživanja, morat će posegnuti za tim djelima: nakana ovoga djela jest da svakome istraživaču omogući solidno snalaženje na tom području, te da mu pruži potrebne upute za daljnja traženja.
  Imajući pred očima te ciljeve, ovo djelo posvećuje relativno veliku pažnju prikazivanju nauke starih kršćanskih pisaca, što do te mjere nije učinjeno ni u jednom standardnom priručniku ili udžbeniku patrologije u svijetu.
  S druge strane, bibliografski su navodi u ovoj knjizi ipak ograničeni, tako da će svaki istraživač pojedinog pitanja morati posegnuti za velikim svjetskim djelima (kao što su, npr., za starije razdoblje patrističkih istraživanja O. Bar-denhewer, a za novije J. Quasten ili B. Altaner), bibliografskim repertorijima, odgovara

  40 downloads

     (0 прегледâ )

  1 коментар

  Додато

 2. Katehetske homilije, Teodor Mopsuestijski

  Knjiga donosi šesnaest krsnih kateheza u kojima se tumači simbol vjere i razlažu otajstva svete Crkve. Njihov je autor Teodor Mopsuestijski, drevni sirijski teolog, jedan od najvrsnijih predstavnika Antiohijske škole te jedan od najvažnijih kristologa IV. stoljeća, čija je refleksija uvelike pridonijela produbljenju kristološke dogme i formuliranju dogmatske kristološke definicije na Kalcedonskom koncilu 451. godine. Ovo Tedorovo djelo koje je preveo i stručnim uvodom popratio naš patrolog Tomislav Zdenko Tenšek, predstavlja nezaobilazno štivo teolozima, studentima teologije te svim zauzetim pastoralnim djelatnicima kojima je na srcu dublje uvođenje vjernika u otajstva vjere.

  26 downloads

     (0 прегледâ )

  1 коментар

  Додато

 3. Povijest monaštva, otac Dorotej Toić

  Povijest monaštva : Od sv. Antuna opata do sv. Bernarda.  Naše je vrijeme označeno produbljenim vjerskim zanosom koji se, prije svega, očituje kao traženje Boga. U tom traženju dragocjeno iskustvo svakako je i ono monaško, budući da je povijest monaštva povijest traženja Boga. 

  Benediktinski monah otac Dorotej Toić u ovoj knjizi to dragocjeno životno iskustvo prvih monaha prenosi na jednostavan i upečatljiv način. Saznat ćemo tako mnogo toga o monaškom načinu života i duhovnosti te o životu i djelovanju velikih monaških likova. Posebnu dragocjenost predstavljaju riječi, zgode, pojedine pouke onih koji su pred kraj trećega i u četvrtome stoljeću »prokrčili« nov stil življenja po evanđelju te narednih generacija njihovih sljedbenika. 

  Tako se ova monaška povijest nameće ne kao udžbenik ili znanstveni rad, nego prije svega kao prijenos iskustava koja svakome mogu pomoći, u kojima možemo prepoznati sebe, svoj rast u slobodi i Duhu i kušnje koje treba proći na tome putu.

  24 downloads

     (0 прегледâ )

  1 коментар

  Додато

 4. Čovjek kao osoba-Teološka antropologija, Angelo Scola, Gilfredo Marengo, Javier Prades Lope

  Ovaj priručnik na sustavan način iznosi temeljne sadržaje naučavanja teološke antropologije. Bitno obilježje ovoga priručnika jest naglasak stavljen na sustavnu perspektivu, kojoj snaga proizlazi iz povezanosti tema koje se slijevaju u teološku antropopologiju, tema snažno povezanih s glavnim pitanjima kristološke i trinitarne refleksije. U središtu svega jest događaj Isusa Krista; u njemu čovjek susreče istinu o sebi, te dokraja razrješava zagonetku čovjeka, ne uklanjajuči dramu slobode svake pojedine osobe.

  23 downloads

     (0 прегледâ )

  1 коментар

  Додато

 5. Ephemerides Theologicae Zagrabienses

  Jubilarni broj "Bogoslovske smotre", povodom 100-te godišnjice izlaženja ovog glasila Katoličkog bogoslovskog fakulteta (KBF) u Zagrebu

  9 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 6. Zakonik kanonskoga prava (CODEX IURIS CANONICI) RKC

  Zakonik kanonskoga prava pape Pavla VI i pape Ivana Pavla II sadrži teološko-pravnu sintezu naučavanja Drugoga vatikanskog koncila. Njegove su odlike, osim vjernosti Koncilu i njegovim odlukama, prilagođenost novim prilikama u kojima živi Crkva, vjernost crkvenoj zakonodavnoj predaji, pravna narav zakonskih izričaja te pastoralna usmjerenost.
  Svrha Zakonika je da bude sredstvo promicanja zajedništva Crkve na njezinim različitim razinama i u njezinim brojnim članovima. Kako je Crkva po svojoj naravi misionarska, tako i njezin Zakonik ima tu dimenziju i ističe ekumensku želju zbližavanja s braćom koja vjeruju u Krista.
  Zakonik je upućen svim članovima Božjeg naroda te preveden na narodne jezike da bi svi vjernici, klerici i laici, mogli lakše naći svoje pravo mjesto u crkvenom uređenju, određenije vršiti svoja prava i dužnosti, potpunije ostvarivati pravne mogućnosti i, u skladu sa zakonskim propisima, plodonosnije surađivati i sudjelovati u izgradnji Crkve.
  Obogaćen je "Izvorima" da bi se lakše vidjela motivacija i značenje samih kanona, a u "Dodatku" konstitucijom "Dobri Pastir". Priloženo je i "Stvarno kazalo" te "Usporedni popis kanona" za lakše služenje sadašnjim Zakonikom i snalaženje u njemu te uspoređivanje s prijašnjim Zakonikom.
  Tekst na hrvatskom i latinskom jeziku.

  19 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 7. Komentar Evnđelja i Djela apostolskih, Harrington D.J. i grupa autora

  Komentari na Evanđelja i DAP iz pera 74 rimokatolička bibličara.

  33 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато

 8. Mysterium paschale. Hans Urs von Balthasar

  Kao što i sam naslov govori ova knjiga posebnu pozornost posvećuje vrhuncu kršćanskih misterija uskrsnom misteriju, te obrađuje događaje koje Crkva slavi na Veliki četvrtak, petak i subotu. Autor u ovom djelu obrazlaže na koji način cijeli Isusov život možemo promatrati kao život usmjeren na žrtvu za druge. On već u Isusovom postajanju čovjekom vidi usmjerenost na muku, a još više u njegovom kasnijem životu koji je obilježen poslušnošću Očevoj volji te sviješću o času smrti koji dolazi i njegovoj otkupiteljskoj vrijednosti. Posebnu važnost za razumijevanje uskrsnog misterija autor vidi u posljednjim Isusovim zemaljskim danima, u njegovom svjesnom predanju života za druge te u poruci Isusovih trenutaka i riječi dok je visio na križu. Knjiga završava opisom Isusovog uskrsnuća kao puta k Ocu.

  23 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Updated

 9. Uvod u kršćanstvo, Joseph Ratzinger

  Prošlo je više od 40 godina od kada je nastala ova knjiga. Svjetska se povijest u tim godinama dalje kretala u brzome tempu nudeći nove izazove i nove teme. Kada bi autor, Joseph Ratzinger (1927.), jedan od najvećih katoličkih teologa današnjice, kardinal, i bivši papa Benedikt XVI., danas ponovno pisao Uvod u kršćanstvo, u tekst bi morala ući sva iskustva proteklih tridesetak godina. Taj bi tekst morao u mnogo većoj mjeri negoli se ranije činilo potrebnim, u obzir uzeti također i kontekst međureligijske problematike i iskustvo Crkve na socijalnom polju kao i neke aspekte fenomena svjetske Crkve. No, i bez toga ova knjiga temeljna je literatura za svakoga tko malo dublje želi ući u bit kršćanske vjere. Autor se u ovom djelu bavi problematikom kršćanstva na način da je u središte stavio pitanje o Bogu i o Kristu. Analizirajući ta dva pitanja, autor se nadalje upušta u razumijevanje vjere te se bavi temama i dilemama vjere u Crkvi.

  50 downloads

     (0 прегледâ )

  0 коментара

  Додато


×
×
 • Креирај ново...